Tasarıma Akademik Bakış

Kongre Makaleleri

Makalenin Adı:MARKALARI MI İNEGÖL’Ü, İNEGÖL MÜ MARKALARINI YAŞATIYOR_

Kongrenin Adı:

Yayın Yılı:

Atıf Sayısı:

Özet :

Bu çalışma ile İnegöl’ün kent vurgusu, logosu, markaları, hatırlana bilirliği gibi marka vurgularının, kentsel yaşam tarzını nasıl etkilediği incelenerek, İnegöl’ün anaç marka yapısı ele alınmış, analiz ve önerilerde bulunulmuştur. İnegöl’ün tarih ve coğrafi yapısından gelen anaç marka kişili...