Tasarıma Akademik Bakış

Dergi Makaleleri

Makalenin Adı:ÇOCUK KİTAPLARINDA NASRETTİN HOCA TİPLEMELERİ VE BİLİNÇALTI MESAJ

Derginin Adı:http://www.akademikbakis.org

Yayın Yılı:Sayı: 62 Temmuz – Ağustos 2017

Atıf Sayısı:

Özet :

Öz

Nasrettin Hoca, Türk kültürünün önemli kişiliklerinden biridir. Yaşam tarzı, fikirleri, birey ve toplum görüşü ve mizah anlayışı ile Türk kültürü sınırlarını aşarak Türk mirası değerine yükselebilmiş bir kişiliktir. Öncelikle Anadolu,...

Makalenin Adı:LOGOLAR, DİL VE SEMİYOTİK

Derginin Adı:Ulakbilge

Yayın Yılı:ulakbilge, 2017, Cilt 5, Sayı 11, Volume 5, Issue

Atıf Sayısı:

Özet :

Logo, Yunanca logos kelimesinden gelmektedir. Bir veya birden fazla kelimeden veya kelime ile resimlerin birleşmesinden oluşur. Her iki anlatımda da logo için, fiziki bir sembol olduğu söylenebilir ve her sembol gibi başka bir objenin ...

Makalenin Adı:Eğitim Kurumlarında Kurumsal Kimlik, Kurumsal İmaj ve Eğitime Katkısı

Derginin Adı:Electronic Journal of Vocational Colleges

Yayın Yılı:December/Aralık 2013

Atıf Sayısı:4

Özet :

Yükseköğretim sektörü de diğer sektörler gibi küreselleşmiştir. Son zamanlarda ülkemizde özel üniversitelerin sayılarındaki artış, devlet üniversitelerinde de rekabeti zorunlu kılmıştır. Rekabetin ...

Makalenin Adı:Çocuk Oyunlarında Yaratıcılık

Derginin Adı:Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yayın Yılı:Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003

Atıf Sayısı:28

Özet :

Her çocuk, oynadığı oyunda hakim ve özgür olmak ister. Bu, çocuğun içinde var olan ve onu şaşırtıcı faaliyetlere iten bir güdüden kaynaklanır. Bu güdüler izlenmedikleri takdirde, işe yaramaz ve çekilmez olurlar. Bu da çocuğun ya içine kapanık, sık...

Makalenin Adı:ÇOCUK EĞİTİMİNDE TİPOGRAFİ

Derginin Adı:AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

Yayın Yılı:Ekim – Kasım – Aralık 2009

Atıf Sayısı:12

Özet :

Eğitimin temeli olarak nitelendirdiğimiz okul öncesi eğitimin önemi, artık günümüzde tartışılmamaktadır. Ancak eğitim şekli ve materyalleri her zaman tartışmaya açık bir konu olacaktır. Yaratıcı tipografi çalışması ile okul öncesi çocuklarına öğre...

Makalenin Adı:TASARIM UNSURU OLARAK BANKNOT

Derginin Adı:Electronic Journal of Vocational Colleges

Yayın Yılı:May/Mayıs 2011

Atıf Sayısı:8

Özet :

Banknot, bir ülkenin bağımsızlık ve egemenlik sembolüdür. Bu nedenle banknotlar üzerinde, o ülkenin egemenlik göstergesi illüstrasyonlar, şekil ve işaretler, bayrak veya ülke tarihinde önemli kişilerin fotoğrafları yer almaktadır. Banknotlarda kul...

Makalenin Adı:AMBALAJIN DİLİ VE PSİKOLOJİK ETKİSİ

Derginin Adı:AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ

Yayın Yılı:Mart – Nisan 2013

Atıf Sayısı:6

Özet :

Ambalaj, ürünün tanıtımı ve satılması için önemlidir. Tüketicinin ürünü alması için önce dikkati çekilmelidir. Bu da ambalaj ile mümkündür. Tasarım bu aşamada önem kazanmaktadır. İyi bir ambalaj tasarımda seçilen renk, yazı ve biçimler uyumludur v...